0đ

Số Dư Hiện Tại

0đ

Tổng Tiền Nạp

0đ

SỐ TIỀN ĐÃ CHI TIÊU

0%

GIẢM GIÁ

Xin chào Khách!

Các lưu ý trước khi đặt mua đơn hàng mới:

  • Các dịch vụ yêu cầu bạn nhập Link/url đến trang cá nhân của người được mua (Tăng Followers, Likes Page FB...) Hoặc nhập Link/url đến bài đăng của người được mua (Tăng Likes, Views, comments, Share...). Link phải bao gồm https://.
  • Đối với cùng 1 Link/ID: Sau khi đặt mua đơn hằng, vui lòng chờ cho đơn hàng thực hiện xong mới đặt mua đơn hàng mới
  • Để Tăng Likes, Views, comments, Share... Các Post phải chia sẻ công khai, Cho phép người lạ Like, cmt, Share ...
  • Để Tăng Follower/Subscribers... Trang cá nhân phải bật nút cho phép mọi người Followers/Sub, bật hiển thị số người đang Followers/Sub
  • Với các đơn hàng bị treo và không tăng số lượng do lỗi ID hoặc dịch vụ bảo trì, Chúng tôi sẽ tự động hoàn tiền trong vòng 1 tuần.
  • Tất cả các dịch vụ hiện tại hoạt động tốt. Bất kỳ đơn hàng nào không đủ số lượng (không nằm trong nhóm dịch vụ giá rẻ) sẽ được bảo hành hoặc hoàn trả tiền tự động.


© Buff |